archiwalia | opracowania naukowe

"Dwór obronny szlachecki z XVI w. w Korzkwi"
dr Stanisław Tomkowicz Sprawozdanie Komisji Historii Sztuki, AU, T. VIII, Kraków 1912, str. CCLXXI-CCLXXXV
"Zamek, zdaje się, istniał w Korzkwi już w XIV w. Przynajmniej w latach 1388 i 1389 występuje "Mathias burgrabius de Corzkew", który ma pieniężne sprawy "cum Zaklika de ibidem". Pierwsza zaś wyraźna zapiska o zamku jest znacznie późniejszą." (pdf, 2.7 MB) (pdf, 2.7 MB)
"Relikwiarz w Korzkwi"
Jerzy Pietrusiński Biuletyn Historii Sztuki, PAN, Instytut Sztuki, rok XLIII, warszawa 1981, nr 2
Szczegółowy opis relikwiarza, jego historia, próba ustalenia wieku i autora. (pdf, 1.7 MB) (pdf, 1.7 MB)
"Problemy badawcze i adaptacyjne zamku w Korzkwi"
Waldemar Niewalda Teki Krakowskie, VII/1998
Praca zawiera przede wszystkim ogólne zasady dotyczące adaptacji i aranżacji całości założenia zamkowego oraz poszczególnych jego części; ponadto: plan-rekonstrukcja murów zamku, archiwalne fotografie.
"Średniowieczny zamek w Korzkwi w świetle ostatnich badań architektoniczno-historycznych"
Waldemar Niewalda Teki Krakowskie, II/1995, s. 101
"Pierwsza bardzo skąpa wiadomość o zamku pochodzi z r. 1827. Zamieściła ją w swych pamiętnikach Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, przebywająca kilka dni we dworze w Korzkwi. Dowiadujemy się, iż zamek wzniesiony ok. r. 1720 przez Michała Jordana jest opuszczony, lecz starannie utrzymywany przez ówczesna właścicielkę Eleonorę Wodzicką." (pdf, 1.8 MB) (pdf, 1.8 MB)
"Korzkiew - dwór. Badania historyczno-architektoniczne"
Waldemar Niewalda Kraków, 1996
Praca zawiera: kalendarium, opis przeprowadzonych badań, opis faz budowy dworu, plany, archiwalne fotografie oraz kopie wypisów z ksiąg sądowych i wieczystych.
"Opis dokumentacji powykonawczej i projektu koncepcyjnego (III i IV rozdział)"
J. Donimirski A. Z. Hudzikowie B. J. Lendowie Ł. Niemojewski J. Wrzak Kraków listopad 2002
(pdf, 574 kB) (pdf, 574 kB)
"Zarys Dziejów Prądnika"
Towarzystwo Prądnickie
czytaj...
"Recenzja: Piotr S. Szlezynger, Zamek w Korzkwi i jego otoczenie. Problemy odbudowy i zagospodarowania."
Wojciech Kosiński FOLIA TURISTICA
czytaj...
projekt i administracja - Axis Media Unlimited