archiwalia | książki

Zamek w Korzkwi i jego właściciele
o. Paweł Sczaniecki

Książka opisująca fascynujące dzieje tego niewielkiego zamku, jak również historie i przygody kolejnych jego właścicieli.
W Górach Niebiańskich Tien Szan
Wspomnienia z polowań na koziorożce i dzikie bawoły

Dr Jerzy z Granowa Hr. Wodzicki
Z 64 ilustracjami według zdjęć fotograficznych autora
Lwów, 1938
Wspomnienia z życia łowieckiego
wydanie drugie

Kazimierz hr. Wodzicki
Kraków 1928, Nakładem Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego
Óśmset kilometrów w Afryce środkowej
Wyprawa myśliwska Aleksandra Hr. Wodzickiego

Aleksander hr. Wodzicki
Lwów 1910, Nakładem H. Altenberga
Poznań, Księgarnia Polska (W. Tempłowicz)
Warszawa, E. Wende i sp. (T. Hiż i A. Turkuł)
O sokolnictwie
Kazimierz Hr. Wodzicki (Warszawa, 1858)

Zamek w Korzkwi i jego otoczenie
Piotr S. Szlezynger
Recenzenci: prof. Tadeusz Chrzanowski, Wojciech Kosiński
Konsultacje: Jan Janczykowski
Korekta tekstu: Barbara Moskal
Ilustracje do okładek: Korzkiew, zamek od północy, 2003 r., fot. Anna Donimirska; Korzkiew, projekt odbudowy zamku, fasada z bramą wjazdową, opracowanie Beata i Jacek Lendowie, 2003 r.
Kościół pod wezwaniem Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Korzkwi
Piotr S. Szlezynger
"Autor wnikliwie przebadał źródła i archiwalia tej świątyni i parafii. Należy podkreślić, że dokonał także odkrycia architektonicznego, odnajdując otwory strzelnicze w partiach muru widocznych ponad sklepieniem kościoła. Świadczy to o podwójnym charakterze tej budowli: sakralnym i obronnym."
(fragm. Wstępu)
Leksykon zamków w Polsce
Leszek Kajzer, Stanisław Kołodziejski, Jan Salm (Arkady, Warszawa, 2001)
Opis położenia zamku, rys historyczny, architektura.
projekt i administracja - Axis Media Unlimited