strzalka czytaj więcej ...

Moje spotkanie z Zamkiem Korzkiew
Ścieżka edukacyjna dla szkół podstawowych klas IV-VI

Korzkiew to miejsce magiczne
Na przybywających tutaj czeka Historia i Natura. Świetność przywracana dawnej warowni rycerskiej leżącej na Szlaku Orlich Gniazd, uroda otaczającego ją parku czynią z Korzkwi ...


 
Nauczyciel zaprasza uczniów a niezwykłe spotkanie z Przeszłością żyjącą w magicznym miejscu - Korzkwi. Zapowiada, że wkrótce zobaczą z bliska dawną warownię...
 
Korzkiew leży w Dolinie Prądnika i w otulinie Ojcow-skiego Parku Narodowego ...
 
 

strzalka czytaj więcej ...   

 

strzalka Akacja
strzalka Lipa
strzalka Dąb


strzalka Jesion
strzalka Sosna
strzalka Brzoza
strzalka czytaj więcej ..