stacja 1

STACJA  I

GDZIE TA KORZKIEW?

Menu Stacji 1

czas około 30 minut

1- Materiały potrzebne do zadania i wskazówki dla nauczyciela

Małeriały:

Wskazówki dla nauczyciela:

Nauczyciel zaprasza uczniów na niezwykłe spotkanie z Przeszłością żyjącą w ma­gicznym miejscu - Korzkwi. Zapowiada, że wkrótce zobaczą z bliska dawną warownię, poznają obyczaje rycerskie i związane z okolicą legendy, przemówi do nich Przyroda otaczająca zamek. Tłumaczy, że Korzkiew leży w otulinie Ojcowskiego Parku Narodo­wego, w Dolinie Prądnika, którego dopływem jest rzeka Korzkiewka. Bogata rzeźba terenu powstała w wyniku oddziaływania wód na skałę wapienną, która stanowi pod­łoże Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wapień o charakterystycznej białawej barwie powstał około 150 min lat temu ze szczątków roślin i zwierząt tu żyjących.

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy (patrz: uwagi organizacyjne), rozdaje grupom kompasy i karty pracy "Gdzie ta Korzkiew?". Przypomina zasady posługiwania się kom­pasem, orientowania mapy. Wspólnie z uczniami prowadzi obserwację terenu, odnaj­dując punkty orientacyjne. Wyjaśnia pochodzenie nazwy Korzkiew - słowo korzkiew oznaczało dawniej dużą, drewnianą łyżkę, warząchew. Daje się zauważyć podobień­stwo wzniesienia, na którym stoi zamek do łyżki z drewna; z trzech stron wypukłość łyżki opływa strumień, a przełęcz i droga nią prowadząca przypomina rączkę łyżki.
Po wykonaniu przez uczniów zadania nagradza wszystkich pierwszym fragmen­tem "Korzkiewskich puzzli".

góra

STACJA I
KARTA PRACY DLA UCZNIA

1- "Gdzie ta Korzkiew?"

. Przyjrzyj się otrzymanej mapie.
. Odczytaj legendę i skalę.
. Odnajdź punkty orientacyjne na mapie i w terenie (drogi, zamek, kościół, rzeka - lepiej widoczne w okresie, gdy drzewa nie mają liści).
. Zorientuj mapę. Wyznacz strony świata.
. Wykonaj poniższe zadania.

1. Wybierz poprawną odpowiedź:
Nasza droga prowadzi do zamku w Korzkwi. Na podstawie mapy określ, w jakim kierunku, względem miejsca, w którym stoimy, znajduje się zamek:
a) południowo-wschodnim
b) południowo-zachodnim
c) północno-wschodnim
d) północno-zachodnim.

2. Odczytaj z mapy, posługując się poziomicami i legendą, na jakiej wysokości się znajdujemy:
a) 280mn.p.m.
b) 320mn.p.m.
c) 340mn.p.m.
d) 300 m n.p.m.

3. Korzystając z legendy, nazwij miejsca oznaczone na mapie literami a, b, c.
a)....................
b)...................
c)...................

4. Wskaż naturalne elementy krajobrazu:
a) .........................................
b) .........................................
c) .........................................

góra

STACJA I
1- KARTA PRACY DLA NAUCZYCIELA
"Gdzie ta Korzkiew?"

( z kluczem odpowiedzi)

1. Wybierz poprawną odpowiedź:

Nasza droga prowadzi do zamku w Korzkwi. Na podstawie mapy określ, w jakim kierunku, względem miejsca, w którym stoimy, znajduje się zamek:

a) południowo-wschodnim
b) południowo-zachodnim
c) północno-wschodnim
d) północno-zachodnim.

2. Odczytaj z mapy, posługując się poziomicami i legendą, na jakiej wysokości się znajdujemy:

a) 280mn.p.m.
b) 320mn.p.m.
c) 340mn.p.m.
d) 300 m n.p.m.

3. Korzystając z legendy, nazwij miejsca oznaczone na mapie
numerami a, b, c.

a) pole bitwy z 1587
b) budynek poczty w Przybysławicach
c) kościół w Korzkwi

4. Wskaż naturalne elementy krajobrazu np.

a) wzgórza
b) rzeka
c) las

góra

kliknij aby powiekszyc

góra