STACJA VII 

"NAD RZEKĄ"

MENU: 7

STACJA VII

"NAD RZEKĄ"

1 Materiały potrzebne do zadania i wskazówki dla nauczyciela

BADANIE RZEKI
Czas pracy: 20-30 minut.

Znajdź miejsce bezpieczne, w którym można zejść do rzeki. Weź ze sobą 2-3 chętnych uczniów, którzy będą dokonywać pomiarów. Reszta grupy obserwuje z mostu. Przypomnij im o bezpiecznym zachowaniu. Wyznacz osoby, które zmierzone wielkości odnotują w karcie pracy. Nie zapomnij zabrać potrzebnych do pomiarów narzędzi: zwijanego metra, kijka, termometru, przezroczystej plastikowej butelki. Wykonaj z uczniami następujące pomiary:

  1. SZEROKOŚĆ RZEKI. Poproś ucznia, by rozciągnął metr, przykładając go do drugiego brzegu potoku. Niech odczyta wynik, który uczniowie na mostku zapiszą w karcie pracy.
  2. GŁĘBOKOŚĆ. Poproś ucznia, by zanurzył koniec kija w wodzie, tak by dotykał dna. Poleć mu, aby trzymał kij pionowo. Następnie niech wyciągnie kij i zmierzy długość, do jakiej kij uległ zamoczeniu przykładając metr. Odczyt odnotujcie w karcie pracy.
  3. TEMPERATURA WODY. Poproś ucznia, by zanurzył koniec termometru w wodzie. Niech odczeka 30 sekund i odczyta temperaturę, nie wyciągając termometru z wody. Odnotujcie wynik.
  4. DNO RZEKI. Obserwując dno odczytajcie punkt 4 w karcie pracy i wykonajcie polecenie.
  5. CZYSTOŚĆ WODY. Poproś ucznia, by nabrał wody (nie mącąc jej i nie dotykając dna) do przeźroczystej butelki. Na tym zakończcie prace przy korycie rzeki. Dołączcie do grupy i razem obserwując wodę oraz używając określeń z punktu 5 oceńcie stopień czystości wody.
  6. ŚMIECI. Przejdź z grupą wzdłuż wyznaczonego odcinka rzeki ok. 50 m i poproś, by odnotowywali w kartach pracy wszystkie napotkane śmieci, zarówno te, które znajdują się w wodzie, jak i na brzegu, w odległości nie większej niż 2 m od wody. Napotkane śmieci niech uczniowie odnotowują w specjalnej tabeli w punkcie 6 oznaczając kreską każdy śmieć. Przed przystąpieniem do pracy zapoznaj uczniów z tabelą. Na zakończenie podliczcie dane. Wyciągnijcie wnioski.

góra

STACJA VII

"NAD RZEKĄ
7-Karta pracy dla ucznia

Czas pracy: 20-30 minut.

BADANIE RZEKI
Będziecie dokonywać pomiarów i robić badania w Korzkiewce. Wysłuchajcie uważnie poleceń nauczyciela i uzupełnijcie kartę pracy,
UWAGA! Poniższe pomiary i badania wykonane zostały w korzkiewskim parku w okolicy mostka.

1.  SZEROKOŚĆ RZEKI -.............................................

2.  GŁĘBOKOŚĆ RZEKI -................................................

3.  TEMPERATURA WODY -...........................................

4.  DNO RZEKI. Popatrzcie na dno rzeki. Z czego jest zbudowane?
Macie do wyboru wiele możliwości: muł, szlam, piasek, żwir, kamienie, lita skała, beton. Podkreślcie właściwe,

5.  CZYSTOŚĆ WODY. Oceńcie pobraną przez kolegów wodę, korzystając z poniższych określeń. Podkreślcie wybrane.
Stopień czystości wody: krystalicznie czysta, trochę zanieczyszczone, mętna, bardzo zanieczyszczona.

6.  ŚMIECI. Przejdźcie z nauczycielem odcinek 50 m wzdłuż brzegu rzeki, zanotuj w tabeli na następnej stronie stawiając pionowe kreski wszystkie napotkane śmieci (każda kreska to jeden napotkany śmieć), nie tylko w rzece, ale także na brzegu w odległości do 2 m od wody.
UWAGA! Nie zbieraj śmieci, mogą być wśród nich przedmioty, którymi możesz się skaleczyć

RODZAJE ŚMIECI:

smieci 1 Rowery, wózki, itp.
......................................................
smieci 2Puszki, butelki, opakowania po chrupkach i słodyczach
......................................................
smieci 3 Papier, karton, przedmioty z drewna i styropianu
......................................................
smieci 4 Ubrania, buty, rękawiczki, itp.
......................................................
sieci 6 Ropa, benzyna, olej, smary
......................................................
smieci 5 Opakowania po aerozolach i puszki z farb, lakierów, itp.
......................................................

góra