stacja 4

STACJA IV

 4 - Materiały potrzebne do zadania i wskazówki dla nauczyciela
  "KORZKIEW JAK MALOWANA - RYSUNEK W PLENERZE"

(czas około 30 minuł)

Materiały:

Wskazówki dla nauczyciela:
Nauczyciel proponuje uczniom wybranie dogodnego miejsca do wykonania swo­bodnej impresji (rysunku) na temat "Moje spotkanie z zamkiem". Po skończeniu prac nauczyciel i uczniowie dokonują ich prezentacji i oceny. Dzieło uznane za najciekawsze zostaje przekazane do Zamkowej Galerii Prac Dziecięcych, którą autorki projektu postulują utworzyć. Interesującym rozwiązaniem byłby coroczny wernisaż prac plastycz­nych organizowany w zamku.

Zakończeniem etapu 4 jest wręczenie uczestnikom kolejnego elementu puzzli.

Zadania dla uczniów:
Uczniowie zainspirowani Korzkwią przystępują do malowania własnych wizji. Po skończeniu prac dokonują ich prezentacji i oceny.