stacja 3

STACJA  III

POZNAJEMY BUDOWLĘ OBRONNĄ

MENU STACJI 3:

(czas około 30 minut)

STACJA III

3 - Materiały potrzebne do zadania i wskazówki dla nauczyciela
"Poznajemy budowlę obronną"

Materiały:

Wskazówki dla nauczyciela:
Grupa zwiedza zamek, a następnie schodzi do dolinki pomiędzy wzgórzem zamkowym i kościelnym. W okolicy mostku nad Korzkiewką- dogodnego punktu obserwacyjnego - prowadzący zajęcia inicjuje rozmowę na temat cech budowli obronnych. Wnioski zapisuje. Dokonuje podsumowania i w razie potrzeby uzupełnia zapis nie­zbędnymi informacjami. Rozdaje grupom karty pracy "Poznajemy budowlę obronną". Wszyscy udają się na kościelne wzgórze. Oglądają XVII-wieczny kościół pod wezwa­niem Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Dokonują obserwacji, a następnie wracają pod zamek i przystępują do wypełnienia karty pracy. Po zakończeniu zadania nauczyciel wraz z uczniami sprawdza karty, zaleca skorygowanie ewentualnych błędów, rozdaje trzeci fragment "Korzkiewskich puzzli".

MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELA
"CECHY ŚREDNIOWIECZNEJ BUDOWLI OBRONNEJ"

W związku z trudnością stwierdzenia przez dzieci istnienia pewnych elementów obronnych zamku Korzkiew należy przekazać im informacje na ten temat:

  1. W zamku znajdowała się studnia.
  2. Z zamku można było wydostać się także podziemnym korytarzem.
  3. Zamek dostępny był jedynie przez most zwodzony- dziś znajduje się tu bra­ma wjazdowa.

Zadania dla uczniów:
Uczniowie biorą udział w burzy mózgów na temat cech budowli obronnych, za­uważają ich charakterystyczne cechy, dyskutują, formułują wnioski, dokonują obser­wacji, wypełniają kartę pracy

góra

STACJA III

3- KARTA PRACY DLA UCZNIA
"Poznajemy budowlę obronną

1. Zaznacz krzyżykiem w odpowiednich okienkach, które z cech budowli obronnej posiada zamek Korzkiew, a którymi cechuje się obejrzany kościół (w dawnych wie­kach też pełniący funkcję obronną).

budowla obronna zamek  kościół

zbudowana w trudno dostępnym miejscu

otoczona murem

zabezpieczona fosą i mostem zwodzonym
posiada umocnioną bramę

nad nią wznosi się wieża lub baszta - punkt obserwacyjny dla warty

ma własną studnię, magazyn żywności i broni

posiada otwory i stanowiska strzelnicze (blanki, krenelaże)

w podziemiach znajdują się korytarze - wyjście bezpieczeństwa

    

2. Wyobraź sobie, że jesteś władcą zamku. Ułóż  treść zaproszenia na Turniej Rycerski. Pamiętaj o umieszczeniu informacji o adresacie - osobie, do której piszesz - miejscu, dacie, godzinie oraz programie uroczystości. Koniecznie podpisz się (możesz wykorzystać znane Ci staropolskie imię).

3. Odnajdź na dziedzińcu zamkowym miejsca umieszczone na fotografii.

obrazek 1
obrazek 2
obrazek 3

góra

STACJA III

3- KARTA PRACY DLA NAUCZYCIELA
"Poznajemy budowlę obronną "

(KLUCZ ODPOWIEDZI

budowla obronna zamek  kościół

zbudowana w trudno dostępnym miejscu

otoczona murem

zabezpieczona fosą i mostem zwodzonym
posiada umocnioną bramę

nad nią wznosi się wieża lub baszta - punkt obserwacyjny dla warty

ma własną studnię, magazyn żywności i broni

posiada otwory i stanowiska strzelnicze (blanki, krenelaże)

w podziemiach znajdują się korytarze - wyjście bezpieczeństwa

    

góra